Agility-aankondiging


AGILITY WEDSTRIJD op 20 en 21 juni 2015

bij de Kynologenclub Deventer e.o. aan de Molbergsweg 3, 7418 GA Deventer

tel: 0570-635756   

 

Programma:

zaterdag 20 juni

selectie wedstrijd B1 large en A m/s-klasse

keurmeesters: Ronald en Suzan Mouwen

zondag 21 juni

 selectie wedstrijd B m/s, C m/s, veteranen en A klasse. 

keurmeesters: Willem Alexander Kelders en Carl de Rouck

aanvangstijd: 9 uurStartlicentie verplicht.

inschrijven vanaf 25 april tot 25 mei

inschrijfgeld € 16,- overmaken op:  banknr. NL11RABO0153152575

t.n.v. Kynologenclub Deventer te Deventer onder vermelding van: naam handler, naam hond, licentie nummer.

 

de ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in de omstandigheden, waardoor een gevaar voor besmetting, hondenziekten of enige andere ziekten  van een besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen laten deelnemen als de gegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd alsnog zullen voordoen. Uitgesloten zijn honden met gecoupeerde oren [ uit het buitenland na 1okt. 1996], of staart na 1sept.2001. De wedstrijd word georganiseerd onder auspiciën van K.N.K.Cynophilia.

 

opmerking: er is geen leidingwater aanwezig.

 

informatie: J. Heleenders Kattestaart 34.  7422 SV Deventer

tel: 0570-651548    E-mail: info@kcdeventer.nl

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor buitenlandse deelnemers.

 

     

Inschrijfformulier buitenlandse deelnemers