Algemene informatie

Globaal jaaroverzicht

We geven les in seizoenen. Per seizoen zijn er zo’n dertien lessen (van een uur per keer) en wordt er afgesloten met een examen. Ons voorjaarsseizoen start omstreeks april, het najaarsseizoen omstreeks september en het winterseizoen omstreeks december.

In de zomervakantie (regio Noord) en de kerstvakantie worden er geen lessen gegeven.

Een aantal belangrijke veldregels

Er zijn verschillende regels die bij gelden indien je ons veld betreedt. Een aantal belangrijke worden hierna genoemd:

 • Honden aan de lijn (tenzij anders aangegeven door de instructeur).
 • Geen contact tussen honden die vastzitten aan de lijn.
 • Voorkeur voor een halsband passend bij de grootte van de hond.
 • Wenst een cursist zijn hond toch een tuig te lagen dragen, dan graag een goed passend Y-tuig.
 • Géén flexilijnen, slipkettingen of andere materialen die de hond schaden gebruiken op het veld.
 • Honden die ons veld betreden dienen te zijn gevaccineerd of getiterd. Zie hiervoor ‘Vaccinaties van de hond’.

Vaccinaties van de hond

Honden die ons veld betreden, dienen gevaccineerd te zijn tegen de volgende ziektes:

 • Hondenziekte (ziekte van Carré of Canine Distemper).
 • Parvo.
 • Besmettelijke leverziekte (virale Hepatitis).
 • Ziekte van Weil.

Niet verplicht, wel geadviseerd:

 • Kennelhoest/hondenhoest (Parainfluenza en Bordetella).

Indien een inenting is verlopen of in het geheel niet is gegeven, dient de hond zo spoedig mogelijk alsnog ingeënt te worden. Zolang de hond niet is ingeënt volgens de landelijke richtlijnen, kan deze niet deelnemen aan de lessen.

Een uitzondering op bovenstaand is aan de orde indien de hond is getiterd. Titeren is alleen mogelijk voor hondenziekte, parvo en besmettelijke leverziekte (voor de overige ziekten dient de hond dus wel gevaccineerd te zijn).

Bij loopsheid of een niet-besmettelijke ziekte (bijv. mank lopen, na een operatie):

 • De hond is tijdelijk niet welkom op het veld.
 • De eigenaar is wél welkom op het veld. Zo wordt er geen lesstof gemist en kan er thuis, indien mogelijk, alsnog met de hond worden geoefend.
 • De hond is weer welkom zodra de loopsheid of de ziekte over is.

Bij een besmettelijke ziekte (bijv. giardia, hondenhoest):

 • De hond is tijdelijk niet welkom op het veld.
 • De eigenaar is tijdelijk niet welkom op het veld.
 • Zodra de hond door de dierenarts genezen is verklaard, zijn eigenaar en hond weer welkom op het veld.

Bij elke hond op het veld dient een volwassen begeleider (dus met een leeftijd van minstens 18 jaar) op het veld aanwezig te zijn.

In principe mogen lessen gevolgd worden door geleiders vanaf een leeftijd van 14 jaar, indien de geleider goed mee kan komen in de groep en er duidelijk blijkt dat hij kan omgaan met een hond. Geleiders van 14 tot 18 jaar oud dienen te worden begeleid door een volwassene. In overleg met de instructeur doet deze volwassene actief mee in de les, of kijkt hij toe vanaf de zijlijn.

De invloed van weersomstandigheden op de lessen

Onder een aantal weersomstandigheden zullen de lessen in principe niet doorgaan. Deze lessen hoeven in principe niet te worden ingehaald. Cursisten worden hiervoor niet financieel gecompenseerd.

In principe gaan gehoorzaamheids-/jachtlessen altijd door. Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen zo mogelijk aangepast. Gezondheid en welzijn van hond en mens dienen hierbij in acht genomen te worden.

Bij dreigend onweer vlak voor dan wel tijdens de les wordt het veld zo spoedig mogelijk verlaten.

Aanvullende richtlijnen voor de agility-/hooperslessen om de les af te gelasten zijn de volgende:

 • Temperaturen boven 23 graden.
 • Temperaturen onder de 1 graad. Met andere woorden: als er sprake is van vorst.
 • Er dient ook rekening te worden gehouden met de gevoelstemperatuur.
 • Forse, langdurige regenval.
 • Een besneeuw veld.
 • Een bevroren grond.
 • Bij een storm.

Wordt een les door één van bovengenoemde weersomstandigheden afgelast, dan zal de instructeur zijn cursisten hierover zo snel als mogelijk op de hoogte stellen.