Bestuursleden

Timo Riesewijk
voorzitter
Mirjam Schippers
secretaris
Hans van Oosten
penningmeester
Michel Hulsebos
vice-voorzitter
Joke van 't Veld
bestuurslid
Harry Olde Hanhof
bestuurslid