Ondertekening nieuwe statuten

Een zware bevalling, dat was het. De statuten van de vereniging waren toe aan een vernieuwing, mede omdat de WTBR van toepassing is geworden. Maar er was nog een aantal meer punten waarop de statuten herziening en aanvulling kon gebruiken. Het onderwerp had al enige jaren onze aandacht, maar we werden vaak tussen de notaris en de Raad van Beheer heen-en-weer geslingerd en tussendoor kwam er ook nog een nieuwe wet voor besturen van verenigingen (Wbtr). Uiteindelijk konden we de afgelopen ledenvergadering de nieuwe statuten ter stemming brengen. Maar we wisten al dat we het vereiste quorum (aantal leden) niet zouden halen, omdat er bijna 200 leden dan aanwezig zouden moeten zijn. Het zal jullie niet verbazen maar dat haalden we niet. Daarom moest er nog een tweede vergadering worden uitschreven, waarin dan het aanwezige aantal leden wél mochten stemmen. Gelukkig waren de opgekomen leden het unaniem eens. En zo was het dat Kees Groenewold en Michel Hulsebos donderdag 13 juni jongstleden bij de notaris waren om de stukken te tekenen. De nieuwe statuten zijn officieel in werking getreden. Een speciaal woord van dank gaat nog uit naar Arjen van Triest en Smalbraak Notarissen die dit allemaal gratis voor ons verzorgd hebben. Daar zijn we erg gelukkig mee. Maar natuurlijk ook Timo en Kees die behoorlijk wat zweetdruppels moeten hebben gezien om dit allemaal te realiseren. Dank!