Peuter & kleuter

Peuters en kleuters (kinderen tussen de 2 en 6 jaar) worden steeds zelfstandiger. Ze lopen door het huis en zoeken zelf een hoekje om te spelen. In deze periode is het dus belangrijk dat de rangorde in huis is vastgesteld. Het is belangrijk dat je duidelijk hebt gemaakt aan de hond dat het kind hoger in rang staat. De rang van het kind is afhankelijk van de aanwezigheid van de volwassene.
Als de hond het kind accepteert en respecteert wanneer jij er bent, is dat precies zoals het hoort. Wanneer je de hond en het kind alleen laat, zal de hond het kind altijd als ranglagere zien en zich ook zo opstellen. Dit is natuurlijk gedrag van een hond.
Een kind gedraagt zich in de ogen van een hond als pup. Honden hebben meestal goed in de gaten dat een kind fysiek en psychisch niet in staat is om een hond in een lagere positie te dwingen. Daarom kan hij bij afwezigheid van de volwassene (roedelleider) zich dominant opstellen. Dat betekent dat hij het kind kan corrigeren wanneer deze iets doet wat in de ogen van de hond niet de bedoeling is. Laat daarom de hond en het kind nooit alleen. Een bench is een uitkomst. Kind en hond zijn dan gescheiden wanneer je zelf even in een andere kamer moet zijn.
 
Hoger of lager in rang?
De taak van volwassenen is om het kind regels te leren over de omgang met honden. Let erop dat het kind zich niet als ranghogere opstelt door de hond dwingend te willen laten luisteren naar een commando, door de hond over de kop en rug te aaien, over de hond heen te hangen of de hond aan de halsband vast te grijpen. De hond kan dit gedrag zien als een uitdaging en daar op in gaan door het kind te bijten.
Ook als een kind zich gedraagt als ranglagere kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer een kind op de grond ligt en de hond gaat over het kind heen staan. In de ogen van de hond heeft het kind zich overgegeven. Dan tilt het kind zijn hoofd op. De hond kan dit zien als verzet tegen de overgave dat gecorrigeerd moet worden door een halsbeet. Het kind begint te gillen en te spartelen en de hond corrigeert nog meer.
 
Druktemakers
Peuters en kleuters kunnen echte druktemakers zijn. Ze rennen, glijden, stoeien en rollen over de grond. Een hond kan dit drukke gedrag zien als verstoring van de roedel. Hij kan mee gaan rennen en gaan blaffen om de rust weer in de roedel te brengen. Hij kan zelfs zover gaan dat hij de kinderen zijdelings hapt. Het is dus van belang dat de kinderen leren dat zij zich rustig gedragen wanneer de hond in de buurt is. Wanneer de kinderen willen rennen, kan de hond even de bench in. Zo worden onnodige ongelukjes voorkomen. 
 
Regels
Ook bij peuters en kleuters is het belangrijk om duidelijke regels consequent te hanteren.

  • Laat een kind de hond niet vastgrijpen, knijpen, prikken, achtervolgen e.d.
  • Laat een kind niet naar de hond toe kruipen/lopen, vooral niet wanneer de hond in zijn mand ligt
  • Laat een kind niet in de buurt van een hond kruipen
  • Laat een kind niet in de buurt van de voerbak komen wanneer de hond eet
  • Laat een kind niet naar de hond staren
  • Laat een kind zich niet bemoeien met de hond wanneer deze een speeltje of een kluifje heeft
  • Stuur de hond niet weg als het kind aandacht krijgt
  • Mopper niet op de hond wanneer hij interesse toont in het kind