Ringtraining

Voor de een is het een ware sport terwijl een ander dit gewoon wel eens wil meemaken. Het showen van je hond op een clubmatch of tentoonstelling.
En voor degenen die willen fokken volgens de regels van een rasvereniging, is het vaak verplicht. Ook al gaat het maar om één nestje. En het geldt natuurlijk ook voor de dekreu. Men wil, naast andere zaken, ook bevestigd zien dat de uiterlijke kenmerken van beide ouderdieren aan minimale raseigenschappen voldoen.

Een ieder die voor de eerste keer met het showen wordt geconfronteerd merkt al gauw dat enige kennis onontbeerlijk is. Wat bedoelt de keurmeester met een driehoek, wat kan ik verwachten van de ringmeester, in welke klasse moet ik lopen, wat is CAC en CACIB om maar een paar kreten te noemen. En wat mag ik in de ring wel en niet doen en waar moet ik op letten. Wat wordt er van de hond in de ring verlangd, wat moet hij of zij kunnen.

Natuurlijk kan alles zelf in de praktijk worden geleerd maar clubmatches komen niet zo vaak voor en tentoonstellingen, die wel regelmatig plaats vinden, zijn niet bepaald goedkoop. Het is dus aan te bevelen voor het echte showen al wat kennis en vaardigheden op te doen. En dat is precies wat de ringtraining beoogt te doen.