Trainen met een hoog-risico hond?

Een ‘hoog-risico hond’, regelmatig wordt hiervan gesproken. Echter, wat is een hoog-risico hond eigenlijk en hoe gaan wij hiermee om als hondenschool?

Onder een hoog-risico hond wordt over het algemeen een hond met een lager dan gemiddelde bijtdrempel verstaan, die bij bijten in staat is tot het toebrengen van bovenmatig ernstige bijtschade. Het gaat hierbij over het algemeen om sterke, forse honden met brede en zeer sterke kaken, die flink gespierd zijn en een behoorlijk lichaamsgewicht hebben.

Als hondenschool zijn wij ons ervan bewust dat niet alleen het ras/uiterlijk van een hond het risico op ernstige bijtincidenten vergroten. Ook onder andere de eigenaar en de fysieke toestand van de hond spelen mee en ook de situatie waarin de hond zich bevindt kan een belangrijke factor zijn. Op onze locatie is het tijdens de lessen vaak druk. Er lopen meerdere groepen tegelijk op het veld met honden van verschillende grootte, leeftijd en energieniveau. Dit heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat een pup op deze manier goed gesocialiseerd zal kunnen raken op andere honden. Een nadeel is onder andere dat sommige honden enorm opgewonden of onrustig worden van al die drukte om zich heen. Dit kan aanleiding geven tot agressie en bijtgedrag.

Wij vinden dat iedereen cursus moet kunnen volgen met zijn of haar pup, ongeacht het ras. Honden van alle rassen zijn bij ons dan ook welkom voor het volgen van puppycursus. Zeker voor ‘hoog-risico’ honden is het erg goed om kennis te maken met honden van verschillende rassen. Ook zij zijn dan ook van harte welkom in onze puppygroepen.

Vaak zijn HR-honden energieke honden die graag wat willen doen. Het is dan ook zeker goed om na de puppycursus een vervolgcursus te gaan doen. Maar…

Wij dienen er echter ook voor te zorgen dat het voor al onze cursisten en hun honden veilig is op ons veld. Onveilige situaties, die uitgelokt kunnen worden door de inrichting van onze locatie, de indeling van de groepen en de inhoud van de lessen. Daarnaast zijn onze instructeurs wél in het bezit van een diploma voor kynologisch instructeur, maar geen van allen gespecialiseerd in het geven van instructie aan honden met een verhoogd risico op bijtincidenten.

Gezien bovenstaande zullen wij eigenaren van een hond die naar ons oordeel een hond is met een verhoogd risico op ernstige bijtincidenten, vragen om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen zodra zij starten in de A-cursus, welke volgt op de puppycursus. Denk hierbij aan het dragen van een muilkorf en/of het niet los van de riem mogen werken of zelfs het continue dubbel aangelijnd zijn. We realiseren ons dat dit belastend en bezwaarlijk kan zijn voor u als eigenaar.

Dit betekent in de praktijk ook dat er na het volgen van de A-cursus vaak geen geschikte vervolgcursus meer bij ons is voor deze honden; teveel oefeningen dienen dan los van de lijn te worden uitgevoerd. Dit blijft maatwerk. Ons advies is om dan een hondenschool te zoeken die wel gespecialiseerd is in het onderrichten van honden met een verhoogd risico op een ernstig bijtincident, zodat de locatie, instructeur maar ook de inhoud van de lessen beter aansluit bij de behoeften van deze honden en u als eigenaar.

Wij danken u voor uw begrip.